COVID-19 Opatrenia

COVID-19 Opatrenia: 

SHL je podľa smernice SZĽH druhá najvyššia profesionálna súťaž seniorov v ľadovom hokeji.

Minister vnútra Roman Mikulec na tlačovke po zasadnutí Krízového štábu SR exaktne povedal, že zimné štadióny, kde sa nehrá profesionálny hokej, budú musieť byť zatvorené! 

 Navrhované opatrenia Ústredného krízového štábu ešte musí schváliť vláda. Okrem toho musíme počkať na konkrétne usmernenia ÚVZSR a SZĽH ako bude prebiehať/neprebiehať činnosť seniorských a mládežníckych družstiev. Opatrenia, ktoré by sa týkali činnosti seniorských a mládežníckych hokejových klubov a družstiev by aj tak mali vstúpiť do platnosti až od 15.10.2020.

Na zimnom štadióne HC Topoľčany budeme pokračovať podľa platného rozpisu ľadu pre tento týždeň. Hneď ako budeme vedieť konkrétnejšie informácie a usmernenia budeme o nich informovať na našich stránkach.