Oznam ohľadom tréningového procesu, počas lockdownu

Vážení rodičia, hráči. 

Od soboty 19.12.2020 do nedele 24.01.2021 platí na Slovensku lockdown. Na základe prijatých uznesení Vlády SR a vyhlášok ÚVZ SR, usmernení MŠVVaŠ SR a po konzultáciách so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR p. Ivanom Husárom a SZĽH musíme tréningový proces všetkých kategórii s výnimkou profesionálnych súťaží (Slovenská hokejová liga) pozastaviť. 

Vieme, že nám to všetkým opäť komplikuje situáciu, no verme, že po vianočných sviatkoch sa situácia s koronavírusom začne zlepšovať a vláda nám povolí fungovať postupne normálne a znovu naštartujeme tréningový proces.

 

HC Topoľčany.


Ďalšie články