Pozvánka na Valné zhromaždenie

Prezident  hokejoveho klubu HC TOPOĽČANY

zvoláva

na deň   28.júna 2019 (piatok)  o 18,00 hod.

do miestnosti „MÉDIA PRESS“ HC (miestnosť č.201), 2.poschodie,  vchod tribúna „A“

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE    HC TOPOĽČANY

 

Na Valné zhromaždenie srdečne pozývame rodičov hráčov žiackych ročníkov a všetkých členov hokejového klubu.

 

V Topoľčanoch 03.06.2019

 

        Mgr. Ervín MIK

prezident HC Topoľčany