Príručka pre rodičov budúcich hokejistov

NECHAJTE NÁS HRAŤ SA

Prinášame veľmí veľmi praktickú a podnetnú príručku pre RODIČOV, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou v dlhodobej športovej príprave mladého a talentovaného hráča. 

Autorom tohto manuálu je Mgr. Adam Truhlář  - športový psychológ, ktorý spolupracuje s profesionálnymi športovcami na medzinárodnej úrovni.

Akreditovaný diagnostik v American College of Sports Medicine. Takisto tenisový tréner a hráč, ktorý pôsobil vo svetových kluboch v Spojených arabských emirátoch, Nemecku, Španielsku a v Taliansku.

V súčasnosti sa podieľa na tvorbe vedeckých prác zameraných na rozvoj všestrannej motoriky detí. Venuje sa nastavovaniu dlhodobých športových systémov zohľadňujúcich motorické, emocionálne a kognitívne aspekty rozvoja detí. Vzdeláva trénerov a rodičov v oblasti športovej psychológie.

"Slovensko sa vo svete stalo známym aj vďaka výsledkom našich športovcov. Šport je v nás hlboko zakorenený. Každý úspešný športovec však raz stál na začiatku svojej cesty.

Kto na nej hral najdôležitejšiu úlohu? Rodičia.

Rodičia, ktorí vedú svoje deti k športu a výrazným spôsobom tak tvarujú ich psychiku. Preto je potrebné, aby rodič rozumel systému rozvoja a mal základné vedomosti o tom, čo prospieva jeho dieťaťu, a naopak, čo sa negatívne podpisuje pod vývinom. Vďaka poznatkom, ktoré nadobudnete po prečítaní tohto materiálu, oveľa lepšie pochopíte systém rozvoja z dlhodobého hľadiska a budete oveľa lepšie vplývať na dieťa tak, aby rástlo nielen športovo, ale aj osobnostne! ..."

Manuál je rozdelený do 4. veľmi prehľadných kapitol:

1. Voľná aktivita vs organizovaná aktivita

1.1 Prečo deti športujú?

1.2 Prečo deti so športom končia?

1.3 Preceňujete víťazstvo?

2. Skorá špecializácia

3. Komunikácia

3.1 Pozitívna vs negatívna podpora

3.2 Čo deti nechcú?

3.3 Čo deti chcú?

4. Typy hokejových rodičov

 

Odborúčame, aby ste si našli čas na jej  prečítanie - tu

Veľa rodičov sa určite  stotožní s obsahom tejto príručky, niektorí možno získajú iný poľad na šport svojho dieťaťa a bude ich viesť k zamysleniu. 

V každom prípade je uvedený materiál veľkou inšpiráciou a prínosom pre rodičov a ich deti.

Zdroj: www.hockeyslovakia.sk

 


Ďalšie články