R.I.P.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás večer 02.09.2020 vo veku 85 rokov navždy opustil dlhoročný funkcionár klubu, ktorý pôsobil ako vedúci družstva, zdravotník, masér Ivan Babkovič starší. 

Česť jeho pamiatke. 


Ďalšie články