8. ročník

TRÉNING - LETNÁ PRÍPRAVA

Tréner: 

Kontakt: 

Vedúci: 

 

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
07,30-09,00 14,15-15,30 07,30-09,00 06,00-07,00 13,30-15,00
posilňovňa plocha posilňovňa plaváreň plocha
      14,00  
      plocha