ORGANIZAČNO-NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

ORGANIZAČNO - NÁVŠTEVNÝ PORIADOK PLATNÝ PRE PODUJATIA NA ZIMNOM ŠTADIÓNE V TOPOĽČANOCH

 

Na športové podujatie vstupujte vždy v dobrej nálade, optimisticky naladení a s nádejou, že opäť zvíťazí domáce mužstvo.

1. Vstup na športové podujatie je povolený výlučne cez vchod A a vchod B na tribúnu. Cez ostatné vchody (strojovňa, rolba a pod.) je vstup ZAKÁZANÝ!

2. Počas hokejových stretnutí je vstup do priestorov šatní a ľadovej plochy okrem hráčov, rozhodcov a pomocných funkcií povolený iba:

- trénerom

- lekárovi

- masérovi

- vedúcemu družstva

- vedúcemu zimného štadióna

- členom správnej rady a predstavenstva HC 

- bezpečnostnému manažérovi

INÝM OSOBÁM JE VSTUP DO TÝCHTO PRIESTOROV ZAKÁZANÝ!!!

 

3. V celom objekte zimného štadióna je ZÁKAZ FAJČIŤ!

4. Na športové podujatie je zakázané vstupovať pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných látok

5. Transparenty, vlajky a zástavy prinesené a vyvesené na športovom podujatí podliehajú schváleniu bezpečnostným manažérom.

6. Je zakázaný vstup s alkoholom, akýmikoľvek nápojmi v plechovkách alebo flašiach.

7. Používanie nápojov v priestoroch hľadiska je povolené len z plastových pohárov. 

8. Pri požívaní nápojov a jedál v priestoroch hľadiska je potrebné dodržiavať poriadok a neznečisťovať hľadisko.

9. Je zakázané nosiť na športové podujatie akékoľvek zbrane, pyrotochniku a pod.

 

U P O Z O R N E N I E 

OSOBY, KTORÉ NEBUDÚ REŠPEKTOVAŤ TENTO ORGANIZAČNO-NÁVŠTEVNÝ PORIADOK, BUDÚ ZO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA VYKÁZANÉ, PRÍPADNE RIEŠENÉ PORIADKOVÝMI ORGÁNMI.


Fotogaléria