Organizačný a návštevný poriadok športového podujatia

U P O Z O R N E N I E 

OSOBY, KTORÉ NEBUDÚ REŠPEKTOVAŤ TENTO ORGANIZAČNO-NÁVŠTEVNÝ PORIADOK, BUDÚ ZO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA VYKÁZANÉ, PRÍPADNE RIEŠENÉ PORIADKOVÝMI ORGÁNMI.


Fotogaléria