Predprípravka 0.-2. ročník

TRÉNING - LETNÁ PRÍPRAVA 0+1+2 TH

Tréner: P. GREGORÍK

Kontakt:  0949 284 000

Asistent: F. Gergel (0915 678 478)

 

PONDELOK

(iba 0 + 1TH)

UTOROK

(iba 2.HT)

STREDA

(iba 0+1TH)

ŠTVRTOK

(iba 2.TH)

PIATOK

 

17:30 17:00 17:30 17:00 -
gymnastika+tréning gymnastika tréning gymnastika+trénig -