Predprípravka 0.-2. ročník

TRÉNING - LETNÁ PRÍPRAVA

Tréner: P. Bahorec

Kontakt:  0911 591 972

Asistent: F. Gergel (0915 678 478)

                 M. Klačanský, O. Lauko, V. Žák

 

PONDELOK

UTOROK

(iba 2.HT)

STREDA ŠTVRTOK

PIATOK

(iba 2.HT)

17,30-19,00 17,30-19,00   17,30-19,00 17,00-18,30
gymnastika gymnastika   plocha plocha