Verejné korčuľovanie

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE :

 

08. 03. 2020 (NEDEĽA)      16:00 - 17:30hod.

 

VSTUPNÉ:

- Korčuliari :  1,00Eur

- Doprovod :  0,50Eur

 - hráči HC Topoľčany po predožení permanentky na domáce zápasy ZDARMA

 

Pozývame všetkých fanúšikov korčuľovania na ľade, aby v čase verejného korčuľovania prišli na topoľčiansky zimný štadión. Je to jedinečná príležitosť urobiť niečo pre svoje zdravie. Využite výhody, ktoré korčuľovanie prináša:
- intenzívne zapojenie svalov v bedrovej oblasti, sedacích svalov, stehien a holennej oblasti, väčšie než pri jazde na bicykli a behu
- vplyv otrasov na kĺby je neporovnateľne menší než pri behu
- korčuľovanie prospieva cievam, zlepšuje výkon pľúc, štartuje metabolizmus
- výrazne zlepšuje kondíciu
     A hlavne rodičia! Priveďte svoje deti. V dnešnej uponáhľanej dobe, keď deti trávia veľa času v škole, na rôznych krúžkoch, pri počítačoch či televízii, je korčuľovanie ideálna možnosť pohybovej aktivity pre správny rast a vývoj dieťaťa.

 

INŠTRUKCIE:

NA ĽADOVEJ  PLOCHE  JE  ZAKÁZANÉ:

- vstupovať na ľad bez korčúľ

- korčuľovať do protismeru

- vstupovať do priestoru vyhradeného pre deti

- sadať na mantinel

- odhadzovať odpadky

- hádzať sneh

- naháňať sa na ľadovej ploche

- narážť a sácať korčuľujúcich

V PRIESTOROCH  ZIMNÉHO  ŠTADIÓNA  JE  ZAKÁZANÉ:

- fajčiť

- požívať alkoholické nápoje a omamné látky

- odkladať veci osobnej potreby

- znečisťovať priestor zimného štadióna

- poškodzovať zariadenie zimného šadióna

- vstupovať do priestoru rolby

Odporúčame vstupovať na ľadovú plochu s rukavicami.

HC TOPOĽČANY UPOZORŇUJE, ŽE KAŽDÝ ÚČASTNÍK VEREJNÉHO KORČUĽOVANIA HO ABSOLVUJE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!

ĎAKUJEME ZA DODRŽIAVANIE UVEDENÝCH INŠTRUKCIÍ.