Stanovy klubu

STANOVY HOKEJOVÉHO KLUBU HC TOPOĽČANY 

 

- Vzor žiadosti o členstvo v občianskom združení HC Topoľčany o.z.

 

Čestné vyhlásenie, príloha k žiadosti.