Brúsenie korčúľ

ROZPIS BRÚSENIA KORČÚĽ: 

 

3. + 4. ročník                                  prvý a tretí štvrtok v mesiaci

5.+6. ročník                                    prvý a tretí pondelok v mesiaci

7. ročník                                         druhý a štvrtý pondelok v mesiaci

8. ročník + kadeti                           druhý a štvrtý utorok v mesiaci

Dorast                                            druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci 

 

V prípade otázok kontaktujte HC Topoľčany.