Vedenie klubu

Miloš Paulovič

Manažér mládeže

 

Milan Pätoprstý

Vedúci ŠTK

 

Miloslav Minárik

Člen predstavenstva

 

Vladimír Minárik

Člen predstavenstva