Vedenie klubu

Mgr. Michal Škripec

Riaditeľ klubu, člen predstavenstva

michalskripec21@gmail.com

Mgr. Ervín Mik

Prezident klubu, člen predstavenstva

ervin.mik@gmail.com

Mgr. Ľuboš Michalka

Vedúci zimného štadióna, Člen predstavenstva

lubosmichalka@gmail.com

 

Miloš Paulovič

Manažér mládeže

paulovic.topolcany@gmail.com

 

Marcel Budoš

Šéf tréner mládeže

marcel.budoš@gmail.com

 

Milan Pätoprstý

Vedúci ŠTK, Člen predstavenstva

 

Miroslav Matejov

Člen predstavenstva

 

Člen predstavenstva

 

Člen predstavenstva

 

Člen predstavenstva