Vedenie klubu

Miloš Paulovič

Manažér mládeže

 

Milan Pätoprstý

Vedúci ŠTK

 

  

Thomas Bartos

Vedúci marketingu a propagácie

bartostom@yahoo.com 

 

Vladimír Minárik

Člen predstavenstva