Zmena platby príspevku na športovú činnosť

Dôležitá informácia ohľadom platby príspevku na športovú činnosť.

 

Od 01.07.2020 žiadame platby príspevkov na športovú činnosť mládeže uhrádzať na nové číslo transparentného účtu.

Poplatky do termínu 30.06.2020 prosíme uhrádzať na pôvodné číslo účtu SK27 0900 0000 0000 3852 1418.

Identifikačné údaje klubu:

Názov klubu:  Hokejový klub HC  TOPOĽČANY

IČO: 18 047 581

IČ DPH: SK 2021306100

Adresa:  Puškinova 1, 955 01 Topoľčany                

Právna forma:  občianske združenie            

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK77 0900 0000 0051 6006 2609 - transparentný účet

Variabilný symbol :  hokejový ročník (napr. 5, 6, 7, 8, 9, dorast = 10)

Špecifický symbol :  obdobie za, ktoré sa uhrádza (napr. 1, príp. 2.,...)

Doplňujúce údaje do poznámky : meno a priezvisko hráča

 

Výška Príspevku na športovú činnosť pre hokejovú sezónu  2020/ 2021 (01.05.2020 - 30.04.2021)

5. ROČNÍK AŽ DORAST:

Výška Príspevku je stanovená na 480,-Eur - Spolu za sezónu 2020/2021

Možnosť mesačných splátok :  40€/mesačne

Príspevok prosíme uhrádzať buď v mesačných intervaloch, prípadne jednorazovo a to výlučne bezhotovostným prevodom na  horeuvedený transparentný účet!

 

3. a 4. ROČNÍK:

Výška Príspevku je stanovená na 220€ na sezónu 2020/2021, 10€/mesačne do 30.06.2020 od 01.07.2020 stanovený nový príspevok na športovú činnosť na 20€.

Od 01.05.2020 do 30.06.2020  suma 10€ po starom

Od 01.07.2020 do 30.04.2021  suma 20 po schválení nového príspevku na športovú činnosť

Spolu za sezónu 2020/2021 - 220€

Možnosť mesačných splátok : 10€/mesačne do 30.06.2020 od 01.07.2020 stanovený nový príspevok na športovú činnosť na 20€.

Príspevok prosíme uhrádzať  buď v mesačných intervaloch, prípadne jednorazovo za celý rok a to výlučne bezhotovostným prevodom na horeuvedený transparentný účet účet!

 

Zapožičanie výstroje pre hráčov HC Topoľčany vo výške  10Eur/SEZÓNA.

 

Vážení rodičia a členovia Hokejového klubu HC TOPOĽČANY, žiadame Vás o dodržanie splatnosti  príspevkov na športovú činnosť, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie chodu hokejového klubu. Pri Vašich platbách uvádzajte správny variabilný symbol a doplňujúce údaje o hráčovi, z dôvodu správnej identifikácie. Potvrdenie o bankovej, prípadne poštovej úhrade, odovzdá hráč vedúcemu družstva na identifikáciu platby.

Ak nebudú príspevky na športovú činnosť uhradené  v uvedených termínoch, tréner alebo vedúci družstva odovzdá registračný preukaz hráča na sekretariáte HC a hráč nebude môcť nastupovať na zápasy!!! V prípade nejasností ohľadom systému platieb, sa informujte u vedúceho družstva, hlavného trénera, prípadne na sekretariáte HC.